Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: John Bakker

Secretaris: Margreet Jansen

Penningmeester: Rob Zegers

Algemeen bestuurslid: Mieke de Haas

Adres secretariaat:

Stichting Reanimatie Onderwijs Veenendaal-Wageningen

Margreet Jansen
Hicksweg 3
6871 KS Renkum

Rekeningnummer van de stichting:NL02 INGB 0005 0591 16 ten name van St. Reanimatieonderwijs Veenendaal-Wageningen te Wageningen