AED

Het AED Logo

In handen van iedere getrainde leek kan na een hartstilstand de eerste stroomstoot worden toegediend.
De AED is veilig en betrouwbaar mits de hulpverlener de bediening zich eigen heeft gemaakt.

 

Binnen zes minuten defibrilleren met de AED (Automatische Externe Defibrillator)

De AED is een apparaat dat de hartactie van het slachtoffer registreert aan de hand van computergestuurde protocollen en aan de hulpverleners gesproken opdrachten geeft.

In handen van iedere getrainde leek kan binnen zes minuten na de hartstilstand de eerste stroomstoot worden toegediend.
De AED is veilig en betrouwbaar mits de hulpverlener de bediening zich eigen heeft gemaakt.

Als binnen zes minuten na een hartstilstand gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, is de overlevingskans groot: 70%. Dit illustreert wel hoe belangrijk een AED apparaat bij de reanimatie is.


Voor wie is een AED cursus belangrijk?

Voor u! Iedereen kan met een reanimatiesituatie te maken krijgen. De cursus is in het bijzonder van belang voor familieleden en huisgenoten van hartpatiënten en voor hen die met veel mensen te maken hebben, zoals in club-, sport- of verenigingsverband.

De cursus wordt door gecertificeerde instructeurs gegeven. Zij willen u graag trainen in het veilige gebruik van de automatische externe defibrillator.

Wanneer u de AED-cursus met goed resultaat hebt gevolgd en u de vaardigheid van het gebruik van de AED beheerst, ontvangt u een door de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Reanimatieraad erkend certificaat.

Het gebruik van AED komt in de starterscursus reeds aan de orde en wordt in de herhalingscursussen geoefend naast de basale reanimatie.


Waar kunt U terecht voor een AED cursus?

De Stichting Reanimatie Onderwijs Veenendaal-Wageningen biedt sinds najaar 2006 geïntegreerde AED-cursussen aan

De cursus wordt door gecertificeerde instructeurs gegeven. Zij willen u graag trainen in het veilig gebruik van de automatische externe defibrillator.

Wanneer u de AED-cursus met goed resultaat hebt gevolgd en u de vaardigheid van het gebruik van de AED beheerst, ontvangt u een door de Nederlandse Hartstichting erkend certificaat.